1. Junichi Inamoto
05
2. Naoki Ishikawa
04
3. Ryosuke Shindo
04
4. Jay Bothroyd
03
5. Hiroki Miyazawa
02
6. Chanathip Songkrasin
02
7. Takahiro Masukawa
01
8. Tomonobu Yokoyama
01
9. GK-Sung-Yun Gu
01
10. Ryota Hayasaka
01
11. Jonathan Reis
00
12. Hiroyuki Mae
-01
13. Ren Fujimura
-01
14. Ryuji Kawai
-01
15. Akito Fukumori
-02
16. Yudai Tanaka
-02
17. Kazuki Fukai
-02
18. Yuto Nagasaka
-02
19. Takuma Arano
-03
20. Kengo Ishii
-03
21. Shingo Hyodo
-03
22. Naoya Kikuchi
-03
23. Ken Tokura
-03
24. Daiki Suga
-04
25. GK-Junki Kanayama
-05
26. Diego Macedo
-05
27. Julinho
-06
28. Hidetaka Kanazono
-06
29. Shinya Uehara
-06
30. Yoshihero Uchimura
-07
31. Min-Tae Kim
-07
32. Shinji Ono
-08